THÉP HÌNH V

TOÀN THẮNG STEEL - Chắp Cánh Cùng Ước Mơ
f4

Hotline: 028 3844 0131 0932667798

THÉP HÌNH V

THÉP HÌNH V

Liên hệ
Xuất xứ: Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc...
  • 942
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

TÊN HÀNG

TRỌNG LƯỢNG (kg/m)

V 30 x 6m VN

5,2

V 30 x 6m VN 

5,8

V 30 x 6m VN

6,4

V 30 x 6m VN 

7,2

V 40 x 6m VN  

8,0

V 40 x 6m VN  

9,0

V 40 x 6m VN  

10

V 40 x 6m VN  

11

V 40 x 6m VN  

12

V 40 x 6m VN  

13

V 50 x 6m VN

14

V 50 x 6m VN

15

V 50 x 6m VN

17

V 50 x 6m VN

19

V 50 x 6m VN

21

V 63 x 6m VN

23

V 63 x 4 x 6m NB

23

V 63 x 6m VN

25

V 63 x 6m VN

27

V 63 x 6m VN

29

V 63 x 6m VN

31

V 70 x 5 x 6m VN

32

V 70 x 6 x 6m VN

35

V 70 x 6 x 6mVN

36

V 70 x 7 x 6m VN

41

V 70 x 7 x 6mVN

43

V 70 x 8 x 6mVN

48

V 75 x 6 x 6m VN

37

V 75 x 6 x 6m VN

38

V 75 x 6 x 6mTQ

36

V 75 x 7 x 6m VN

46

V 75 x 8 x 6m VN

52

V 75 x 8 x 6mTQ

52

V 80 x 6  x 6mVN

41

V 80 x 6 x 6mTQ

42

V 80 x 7 x 6m VN

48

V 80 x 8 x 6m VN

53

V 80 x 8 x 6m VN

55

V 80 x 8 x 6mTQ

54

V90 x 7 x 6m VN

55

V 90 x 8 x 6m VN

63

V 90 x 8 x 6mTQ

63

V 90 x 9 x 6m TQ

70

V 100 x 8 x 6m VN

65

V 100 x 8 x 6m VN

66

V100 x 9 x 6m VN

78

V 100 x 10 x 6mVN

84

V 100 x 8 x 6m TQ

63

V 100 x 10 x 6m TQ

80

V 120  x 8 x 12m

14,7

V 120 x 10 x 12 m

18,2

V 120 x 12 x 12m

21,66

V 130 x 10 x 12m

19,8

V 130 x 12 x 12m

23,4

V 150 x 10 x 12m

23

V 150 x 12 x 12m

27,3

V 150 x 15 x 12m

33,6

Sản phẩm cùng loại
Copyright © CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TOÀN THẮNG. All Rights Reserved. Powered by Nina Co.,Ltd
1
icon_zalod
images